Jeth Sud 6, Tuesday 19 Jun 2018


Shree Swaminarayan Temple Bhuj - Nutan Mandir Mahotsav - Katha