Posh Vad 10, Sunday 22 Jan 2017


Shree Swaminarayan Temple Bhuj - Nutan Mandir Mahotsav - Katha