Shravan Sud 8, Saturday 18 Aug 2018


Acharya Maharajshree Rakeshprasadji Maharaj visits Shree Swaminarayan Temple Cardiff